ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Borkowski, W., Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, Poland