ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Kleiber, M., Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, Poland

 • Vol 33, No 3 (1985) - Articles
  Numeryczna Analiza Dwuteowych Sprężysto-Plastycznych Ram Płaskich z Uwzględnieniem Wyboczenia Środników. Część I. Podstawy Analizy oraz Analiza Sprężysto-Plastyczna
  Abstract  PDF
 • Vol 33, No 3 (1985) - Articles
  Numeryczna Analiza Dwuteowych Sprężysto-Plastycznych Ram Płaskich z Uwzględnieniem Wyboczenia Środników. Część II. Analiza Lokalnego Wyboczenia Środników i Przykłady Obliczeń
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (1982) - Articles
  Liniowa Analiza Dynamiki Konstrukcji Osiowosymetrycznych Poddanych Dowolnym Obciążeniom Metodą Elementów Skończonych
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (1982) - Articles
  Przybliżona Metoda Nieliniowej Analizy Ram Sprężystych
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (1981) - Articles
  Nieliniowa Analiza Statyki Cienkich Powłok Osiowosymetrycznych Metodą Elementów Skończonych
  Abstract  PDF