Engineering Transactions, 26, 2, pp. 195-210, 1978

Rozwiązanie Zmodyfikowanego Zagadnienia Lagrange’a dla Układu z Dwoma Tłokami

T. Trębiński

Poland

E. Włodarczyk

Poland

W pracy rozwiązano zmodyfikowane zagadnienie Lagrange’a dla układu dwóch tłoków o jednakowych średnicach, z uwzględnieniem procesów formowania się propagacji fal uderzeniowych i rozrzedzenia. Przeanalizowano dość szczegółowo na drodze numerycznej wpływ poszczególnych parametrów układu na ruch tłoków. Przeprowadzona analiza pozwala wyciągnąć praktyczne wnioski odnośnie do uproszczonego dwustopniowego układu miotającego bez zastosowania podgrzanych gazów lekkich i zróżnicowania średnich rur prowadzących tłoki. Problem ten będzie tematem osobnej publikacji.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H.L. DRODE, Theoretical description of the performace of the UTIAS hypervelocity launcher, RAND Corporation, RM-6298-PR, July 1970.

F. EVANS, G. EVANS, Shock compression of a perfect gas, J.F.M., 4, 1956.

J.R.B. MURPHY, L.K. BADHWAR and G.A. LAVOIE, Interior ballistics calculation systems for lights gas guns and conventional guns, The fluid dynamics aspects of ballistics, AGARD Conf. Proc., 1966.

R. TRĘBIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Investigation of state parameters of gas in a closed tube with a moving piston, Part I, The algorithm for numerical computation, Part II, Numerical analysis of the state parameters of gas, J. Techn. Phys., 17, 1, 1976.

E. WŁODARCZYK, On the problem of formation of shock waves in continuous media, J. Techn. Phys., 16, 4, 1975.

R. TRĘBIŃSKI, E. WŁODARCZYK, On a certain profiling of the pressure puis by means of a layer of rarefied gas, J. Techn. Phys. /in press/.