Engineering Transactions, 31, 4, pp. 481-498, 1983

Stateczność i Pozakrytyczna Analiza Sprężysto-Plastycznych Płyt Pierścieniowych

M. Radwańska
Instytut Mechaniki Budowli, Kraków
Poland

W pracy przyjęto metodę półodwrotną numerycznego całkowania do obliczania zarówno obciążenia krytycznego jak i do analizy pokrytycznych stanów sprężysto-plastycznych płyt pierścieniowych. Zakłada się, że płyta ma przekrój sandwich lub pełnościenny, aproksymowany przez równoważny wielopunktowy przekrój. Materiał płyty jest sprężysto-plastyczny z liniowym izotro­powa-kinematycznym wzmocnieniem, opisanym równaniami teorii płynięcia plastycznego. Rozważania ograniczono do obrotowo-symetrycznych form wyboczenia. W przykładach przyjęto płytę z takimi warunkami brzegowymi i stosunkiem promieni konturów, aby obliczone obciążenie było najniższym (podstawowym) ciśnieniem krytycznym.
Obciążenie krytyczne jest określone przez zakłócenie płaskiego stanu i obliczenie bliskiego giętnego stanu równowagi. Dla sprężysto-plastycznych płyt określa się obciążenie bifurkacyjne zgodnie z koncepcją Shauleya i ustalonego obciążenia Karmana. Na podstawie nieliniowych równań dużych przemieszczeń i małych odkształceń zostały obliczone pokrytyczne ugięcia.


Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. PYTEL, Z. WASZCZYSZYN, Numeryczna analiza symetrycznego wyboczenia sprężystej płyty pierścieniowej na tle istniejących rozwiązań, Czasopismo Techniczne, 4-M (155), 36-42, 1972.

Z. WASZCZYSZYN, Obciążenie krytyczne sprężystej płyty pierścieniowej przy niesymetrycznych Jormach wyboczenia, Arch. Budowy Maszyn, 23, 1, 79-93, 1976.

G. C. PARDOEN, Static vibration and buckling analysis of-axisymmetric circular plates using finite element, C and S, 3, 355-375, 1973.

J. TANI, Elastic instability of au annular plate under uniform compression and lateral pressure, J. Appl. Mech., 47, 591-594, 1980.

C. L. HUANG, Post-buckling of an annular, AIAA J., 11/12, 1608-1612, 1973.

C. L. HUANG, On post-buckling of orthotropic annular plates, Int. J. Non-Lin. Mech., 10, 1, 63-74, 1975.

M. RADWAŃSKA, Z. WASZCZYSZYN, Numerical analysis of nonsymmetric postbuckling be­haviour of anular elastic plates, Comp. Meth. Appl. Mech Eng., 23, 341-353, i980.

Z. WASZCZYSZYN, M. RADWAŃSKA, E. PABISEK, Application of the initial value method to analysis of elastic-plastic plates and shells of revolution, C and S, 16, 6, 761-771, 1983.

J. TANI, T. NAKAMURA, Dynamie stability of annular plates under pulsating torsion, J. Appl. Mech., 47, 595-600, 1980.

J. TANI, Thermal buckling of an annular plate with axisymmetric initial deflections, J. Appl. Mech., 45, 3, 693-695, 1978.

E. B. UTHGENANNT, R. S. BRAND, Postbuckling of orthotropic annular plates, J. Appl. Mech., 40, 559-564, 1973.

A. STRZELCZYK, Wyboczenie płyt pierścieniowych cylindrycznie ortotropowych, Arch. Budowy Maszyn, 22, 4. 437-449, 1975.

A. STRZELCZYK, General nonsymmetric postbucking of orthotropic annular plates, J. Str. Mech. 6, I, 107-132, 1978.

K. RZEGOCIŃSKA-PEŁECH, Z. WASZCZYSZYN, Numerical optimum design of elastic annular plates with respect to buckling, C and S, 18, 2, 369-378, 1984.

Z. WASZCZYSZYN, Obliczanie pozakrytycznych ugięć sprężysto-plastycznych płyt kołowych, Rozpr. Inżyn., 21, 2, 347-360, 1973.

Z. WASZCZYSZYN, Wyboczenie trójwarstwowej płyty kołowej poza zakresem sprężystym, Mech. Teor. Stos., 10, 4, 577-597, 1972.

M. RADWAŃSKA, Z. WASZCZYSZYN, Wyboczenie i pozakrytyczne ugięcia sprężysto-plastycznej trójwarstwowej płyty pierścieniowej, Rozpr. Inżyn., 22, 4, 587-600, 1974.

M. RADWAŃSKA, Z. WASZCZYSZYN, Buckling and postcritical deflections of an elastic-plastic sandwich annular plate, Bull. Acad. Polon. Sci., serie Sci. Techn., 23, 165-171, 1975.

A. NEEDELMAN, Axisymmetric buckling of elastic-plastic annular plates, AIAA J. 12, U. 1594-1596, 1974.

A. N. SHERNBOURNE, H. H. HAYDL, Postbuckling and post yielding of edge-compressed circular plates, Exper. Mech., 16, 100-109, 1976.

A. ROSEN, A. LIBAI, Stability and behaviour of an annular plate under uniform compression, Exper. Mech., 16, 461-467, 1976.

S. MAJUMDAR, Buckling of a thin annular plate under uniform compression, AIAA J., 9, 1701- 1707, 1971.

Z. WASZCZYSZYN, Calculation of sandwitch shell of revolution at large elastic plastic deflections, Arch. Mech. Stos., 24, 3, 483-498, 1972.

M. RADWAŃSKA, Numerical analysis of large deflection behaviour of elastic plastic shells of revolution, Mech. Teor. Stos. [w druku].

A. GADAI, Theory of flow and fructure of solids, V.1, Ed. 2, c Grow-Hill, New York-To­ronto-London 1950.

E. PABISEK, Numeryczna analiza przystosowania się ustrojów obrotowo-symetrycznych do zmian temperatury i ciśnienia, Politechnika Krakowska, Rozprawa Doktorska, 1982.