ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Bonkowicz-Sittauer, S., Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Poland