ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

SOKOŁOWSKI, Marek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Poland