ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Sokół-Supel, J., Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Poland