ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Bejda, J., Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, Poland

  • Vol 26, No 4 (1978) - Articles
    Rozwiązanie Falowych Zagadnień Brzegowych w Prętach Plastycznych z Uwzględnieniem Prędkości Odkształcenia i Temperatury
    Abstract  PDF