ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Krajewski, B., Politechnika Warszawska, Warszawa, Poland

  • Vol 18, No 3 (1970) - Articles
    Zastosowanie Metody Trefftza oraz Metody Perturbacji do Zagadnień Przepływów Laminarnych i Turbulentnych w Kanale o Złożonym Przekroju
    Abstract  PDF